Mozart v muzeu

Výstava, Hudba

Výstava přivádí návštěvníky do fascinujícího světa Mozartovy hudby. Představena je část rozsáhlé tvorby tohoto hudebního velikána, návštěvník zjistí, jak se prostřednictvím opisů, hudebních archivů a muzeí Mozartova hudba šířila a uchovala až do dnešní doby. Vystaveny jsou  unikátní a z většiny dosud nikdy nevystavené rané opisy a tisky Mozartových skladeb z depozitářů Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, atmosféru dotváří i dobové hudební nástroje a artefakty spojené s Mozartem. Ve speciálně upraveném prostoru mají i malí návštěvníci možnost zaposlouchat se do Mozartových skladeb a zkusit si opsat noty jako písaři z osmnáctého století.

Na vernisáži 26. 4. 2016 v 17.00h budou rozdávány klíče k soutěži O truhlu velkomoravského pokladu.

Termíny