Marie Ebnerová z Eschenbachu – Deník moderní Evropanky

Výstava, Kurzy, vzdělání, konference

Výstava je věnována 100. výročí úmrtí německy píšící spisovatelky, která byla úzce spjata s územím Moravy; doslova polovinu života trávila v rodných Zdislavicích. V Moravském zemském archivu se nacházejí velmi vzácné deníky této autorky z let 1863 až 1909. Výstava je koncipována jako procházka oněmi deníky, je založena na ukázkách, které zde budou prezentovány formou textovou a poslechovou. Ve svých zápisech Eschenbachová zachycuje nejen vlastní tvůrčí život, ale též dějinné události daného období. Díky českému překladu, vytvořenému speciálně pro tuto výstavu, se návštěvník poprvé v historii může seznámit jak s obsahem deníků, tak s autorčinými aforismy dosud v češtině neznámými.

Výstava bude putovní, navštíví Kroměříž a Prahu.

Termíny