Temperament 430: Mozart a jeho švédský dvojník

Hudba

Koncert k oslavě kulatého výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791)a také téhož výročí narození „švédského Mozarta“ Josepha Martina Krause (1756–1792).

 Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládající ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

Kontakty

www.retezova7.cz

Termíny