Vladimir 518 – Kmeny

Kurzy, vzdělání, konference

Večer s Vladimirem 518, editorem dvou úspěšných knih Kmeny a Kmeny 0, který představí ve zkrácené verzi charakteristiky českých předrevolučních a postrevolučních městských subkultur. Porovnává v nich analogie i rozdílnosti jednotlivých společenství, sleduje chování okrajových kultur v proměnách doby a hledá společné jmenovatele ukryté v centru těchto sociálních struktur. 

Uvádí a diskusi s autorem vede Jáchym Topol.

Termíny