Uvedení jarního čísla Revolver Revue: Bondy + Prigov

Kurzy, vzdělání, konference

Diskuse o spolupráci Egona Bondyho se Státní bezpečností, vztahu této skutečnosti k jeho dílu a také o ochotě a schopnosti zdejší společnosti obdobná fakta reflektovat, se zúčastní Petr Blažek, Radek Schovánek, Marek Vajchr a Miroslav Vodrážka.

Debatu bude moderovat Adam Drda. 

Ruského básníka a performera Dmitrije Prigova představí Hana Kosáková a Tomáš Glanc, kteří pro jarní RR připravili obsáhlý portrét autora a výbor ukázek z jeho díla.

Večerem bude provázet šéfredaktorka RR Terezie Pokorná.

Revolver Revue, založený roku 1985, patřil k nejvýznamnějším samizdatovým časopisům, k jehož podporovatelům a exkluzivním spolupracovníkům patřil i Václav Havel.

Termíny