Nová levice po česku: Havlova Moc bezmocných v západním kontextu

Kurzy, vzdělání, konference

Na konci šedesátých let odmítla nová levice spolu s kapitalismem Západu i byrokratismus sovětského Východu a spolu s ním i západní odborové centrály a politické strany – sociálně-demokratické i komunistické. Proti jejich hierarchické a centralizované organizaci „svrchu“ postavila anarchickou a decentralizovanou samo-organizaci „zespodu“. Proti jejich plánům na transformaci společnosti prostřednictvím moci státu vyzývala k proměně života povstávající z bezprostředních rozhodnutí jednotlivců. Na místo utopií, jež měly nastat po příchodu zářných zítřků, „tam a potom“, postavila revoluci naší každodennosti, „zde a nyní“. 

Čtenářům Moci bezmocných by takový program měl být povědomý.

Debatu s politologem Pavlem Baršou volně vycházející z jeho poslední knihy Cesty k emancipaci (Academia, 2015) vede Jáchym Topol.

Termíny