Diskuze po představení Za noci našeho bytí

Divadlo
Řeč bude o Pesoově specifickém literárním díle, o kontextu jeho vzniku i o  přesazích Pessovy tvorby k filozofii v souvislostech evropského modernismu. A samozřejmě také o tom, jaké může mít Pessovo dílo paralely s naší dobou.

 

Účinkují

Účast na diskusi přislíbili:  Šárka Grauová, překladatelka , portugalistka. Soustavně se věnuje uvádění starších i současných autorů z portugalské jazykové oblasti do českého prostředí, a to jak formou překladů, tak doslovů a odborných statí. Překládá rovněž z angličtiny (mj. Fernanda Pessou) a podílela se na převodu básní Miroslava Holuba do španělštiny.   Vlasta Dufková, spisovatelka, romanistka, překladatelka z portugalštiny a francouzštiny a dlouholetá nakladatelská redaktorka (Odeon, Mladá fronta, Paseka). Pedagogicky působí na Ústavu románských studií FF UK v Praze. Za překlad prózy Burití brazilského spisovatele Joãa Guimarãese Rosy obdržela v roce 2009 Cenu Josefa Jungmanna.  K českému vydání redakčně připravila několik knižních překladů Pessoových děl.    Maciej Borys - doktorand filozofie Akademie Ignatianum w Krakově. Jeho studijní zaměření je koncentrováno na práci Jana Patočky. Byl na tříměsíční stáži v Archivu Jana Patočky v Praze, kde se věnoval překladu díla tohoto českého filozofa do polštiny. Aktuálně působí na Karlově univerzitě v Praze v rámci programu Erasmus.   Tvůrci inscenace: Lucie Ferenzová, režisérka  Patrik Hlavsa, autor scénáře  Mariana Dvořáková, autorka výpravy Matěj Samec, dramaturg  Anita Krausová, Jakub Šmíd, Jana Kozubková - herci 
Vstup zdarma

 

 
Termíny