Smysl života ve světle Poselství Grálu

Kurzy, vzdělání, konference

Každý člověk si přeje dát svému životu nějaký smysl. Ne každý ale v běhu svých všedních dní nějaký smysl nachází, často máme spíše pocit, že jsme někam tlačeni a postrkováni, aniž bychom to chtěli a k tomu podstatnému se vlastně vůbec nedostaneme. Tento seminář má sloužit především ke společnému hledání nějakých zákonitostí, které by procházely našimi životy a projevovaly se v tom, co nás zdánlivě tak beze smyslu potkává. Budeme se také snažit přiblížit tomu, co od života vlastně očekáváme, abychom lépe porozuměli nejen sobě, ale mohli se třeba i pokusit každý pro sebe něco změnit tam, kde cítíme, že se současným stavem nejsme spokojeni.
Seminář volně navazuje na přednášku "Je v životě spravedlnost?", je ale koncipován samostatně, takže účast na ní není podmínkou.

Seminář vedou Zdeňka a Petr Březinovi

Účastnický poplatek 250 Kč zahrnuje pracovní materiály a drobné občerstvení a nápoje během dopoledního a odpoledního programu.

Přihlásit se lze na níže uvedených kontaktech do 15. 4.2016. Účastnický poplatek prosíme uhradit na účet: 167753397/0300 pod variabilním symbolem 23042016 do 15.4 2016.

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@poselstvigralu.cz

http://www.hnutigralu.cz

Další dokumenty k akci

  
Termíny