František Kaván: Krajinou domova

Výstava

Krkonošské muzeum v Jilemnici ve spolupráci s Galerií Kodl Praha Vás srdečně zve na výstavu k 150. výročí umělcova narození, 75. výročí jeho úmrtí a 60. výročí trvání jilemnické Kavánovy galerie. Akci uvede dr. Michael Zachař. V hudební části programu vystoupí pěvkyně Zdena Kloubová a harfenistka Zbyňka Šolcová.

Vernisáž se uskuteční v pátek 18. března od 17 hodin v Erbovním sále muzea.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny