Radost z poznávání

Volný čas
​Setkání Radost z poznávání má za cíl podnítit i v našem městě diskusi o inovacích a alternativách ve vzdělávání. Jako loni jsou připraveni čtyři přednášející, kteří přinesou pohledy na téma "změn ve školství" z různých stran. Zeširoka promluví novinář Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUinu, o.p.s., mající za cíl podněcovat diskusi o vzdělávání. Bude následovat pohled rodičů Zuzana a Jaroslava Smolových, kteří mají své děti ve waldorfské škole v Písku. Pohled ze státního školství dodá ředitel ZŠ Chraštice Karel Derfl a po obědě zazní příspěvek klatovské rodačky Lenky Beranové, která v současnosti učí na nově vzniklé SCIOškole v Praze. Na závěr proběhne beseda se všemi přednášejícími.

Termíny