Náš vůz dýl nečeká

Hudba, country
Celý skoro dva měsíce jsme pilně cvičili a dávali písničkám tu správnou podobu. Teď jsme konečně spokojeni a vše chceme představit v plné parádě. Kde jinde, než tam, kde se nám posledně velice líbilo. Takže znovu v příjemné kavárničce Kačaba, kde bychom rádi přispěli nejen k dopbré náladě posluchačů, ale také personálu, včetně hendikepovaných kamarádů, kteří v této kavárničce pracují.
Termíny