Jarní POSPOLU hraní

Hudba, dechová hudba, world music
Akce především pro rodiče s dětma, loutkové divadlo,indiánský kruh,malování,hry,koncert...
Termíny