Koncert v hospodě U Vody

Hudba, big-beat, rock
Vystoupí :
ReGen
Zlatá Svatba
Voo (zatím v jednání)
Více Informací později dodáme
Termíny