Milli Janatková Solo - "Mým kořenům"

Hudba, world music, alternative
"Mým kořenům"
Marie Sýkorová Kostková (1923 - 2004) a Věra Polenová Kistler (1929 - 2006)
- příběh válečné nevěsty s šumavskými kořeny

První veřejná akce projektu hudebnice a výtvarnice Milli Janatkové „Mým kořenům“ bude hudebně - pohybovým happeningem, na kterém autorka sama zazpívá skladby své pratety – skladatelky, spisovatelky a pedagožky Věry Polenové Kistler – „válečné nevěsty“, která se v roce 1947 provdala do USA za amerického vojáka, se kterým se ve Volyni setkala. Při té příležitosti Milli uloží ostatky své babičky Marie do rodinného hrobu na Malsičce.

Projekt je poctou pošumavským kořenům a předkům, rodině Sýkorů a Polenů. Vyjadřuje hlubokou úctu ke zdraví, životu a vyrovnávání se smrtí a minulostí. V historii nedostavěné smuteční síně (současné Galerii Na shledanou) se tak bude po 25ti letech od vzniku konat první a velmi osobní rozloučení s koncertem, na pozadí poutavého příběhu, jehož dokumentární část proběhne v rámci výstavy v Městském muzeu ve Volyni na podzim 2016. „Mým kořenům“ také úzce souvisí s projektem „Klid, prosím!“ zdravotních písní a grafických „milliatur“, na kterém Milli souběžně pracuje, a s nímž je téma uzdravení a úcty silně spjato.
Termíny