Frank Zappa Quartet

Hudba, alternative
Velmi živý koncert hudby již mrtvého Mistra - koncert jediného revivalu Franka Zappy v republice.
Termíny