Hudbou Proti Fašizmu 7.

Hudba, crust, punk, power
Ročník H.P.F. po siedme!
Bližšie info v čas!
Termíny