Baldovská Pářka 2016

Hudba, country, rock'n'roll, rock
Již gtradiční miltižánrový festival. Výtěžek je věnbován dětskému domovu v nové Vsi
Termíny