Irský večer

Hudba, acoustic, world music
Dále vystoupí pořádající taneční skupina Galtish z Ostravy , která vás bude bavit po zbytek celého večera
Termíny