Oslava obce - 620. let

Hudba, rock, pop
Oslava první zmínky o obci Lovečkovice.
Historický program společně s místními aktivitami, spolky, podnikateli a občany.
Sabina ve 20:00
Termíny