Damien Hirst: Život, smrt a láska

Výstava

Kurátoři: Gunnar. B. Kvaran, Petr Nedoma
Výstava je pořádána ve spolupráci s The Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo, Norway.

malá galerie

Damien Hirst (nar. 1965) je jedním z nemnoha umělců, kteří dnes dosáhli ve výtvarném světě statutu superstar. Ve své tvorbě, která zahrnuje souběžně plastiku, instalace a malbu, se zabývá hluboce symbolickými a metafyzickými otázkami umění, života, náboženství a vědy. Jeho umění mělo docela určitě zásadní význam pro obnovu estetického vnímání. Hirstova šokující podívaná proměnila to, co bývalo považováno za groteskní nebo zatracované jako projev "špatného vkusu", v cosi sublimního - v nový druh krásy. Tento vývoj sledují i Hirstova díla, která jsou prezentována na této výstavě. Všechny instalace, sochy a malby nabízejí soustředěný, pečlivě vybraný přehled o hlavních formálních a tematických aspektech práce Damiena Hirsta v posledních deseti letech.

Termíny