Řinčení z jedné a druhé urny

Hudba, crust, hardcore, death, punk, grind, metal, doom
Discofobní a antidickofilní festival na podporu zdravého ducha Liberecké mládeže.
Termíny