PUNKÁČI DEŤOM 2016

Hudba, punk, power, alternative, ska, aggro, rock, acoustic, hardcore, rock'n'roll, metal, pop, big-beat, hard rock, heavy, garage
+ spousta dalších...
Prvá veľká zmena na Punkáči deťom 2016 bude, že všetky peniaze zo vstupného pôjdu detskej nadácii Pomoc deťom v ohrození (www.pomocdetom.sk) . Doteraz to bolo tak, že sme najskôr uhradili náklady festivalu a až čo zostalo bol výťažok. Teraz budeme na náklady festivalu hladať iné zdroje a partnerov.
Výšku výťažku aj zo svojou platbou za lístky si bude môcť každý skontrolovať cez transparentný účet.
Tak sa dúfam uvidíme v hojnom počte.
Sigino

http://punkacidetom.sk/
https://www.facebook.com/PUNK%C3%81%C4%8CI-DE%C5%A4OM-220235394801/?fref=ts
Termíny