MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - Letní slavnosti staré hudby

Divadlo, Hudba
Letní slavnosti staré hudby nabízejí vdevítihudebních a hudebně-divadelních představeních rozličné duchovní a světské podoby lásky od středověku po romantismus. Závěrečné poloscénické představení při svíčkách Večer vBenátkách zavede posluchače do tamních paláců, ulic, lagun a kanálů. Zazní hudba Claudia Monteverdiho, Francesca Manelliho, Biaggia Mariniho a Benedetta Ferrariho, hudba z časů, kdy se barokní stile moderno rodilo v magických experimentech. Režie Benjamina Lazara slibuje propracovanou barokní gestiku umělců, která spolu spodmanivou hudbou dotvoří atmosféru časů dávno minulých, stále vzrušujících i pro současné publikum.

Diváci mají do konce Letních slavností možnost zhlédnout ještě pět představení, ať již díla renesančních mistrů vinterpretaci německého vokálního ansámblu Stimmwerck vúterý 4. srpna či o den později Händelovy a Telemannovy sonáty nebo Pastorale od C. P. E. Bacha vpodání italského Ensemble Zefiro vBřevnovském klášteře. Vstupenky na zbývající koncerty vněkolika cenových kategoriích jsou stále kdispozici vpokladně Collegium Marianum (Melantrichova 19) a vsíti Ticketpro. Více informací na www.letnislavnosti.cz.

Le Poème Harmonique se jakožto sdružení sólistů zformovalo v roce 1997 pod vedením všestranného hudebníka a francouzského „rytíře umění a literatury" Vincenta Dumestra. Své umělecké aktivity orientuje na hudbu 17. a raného 18. století. Soubor se u nás proslavil živelným nastudováním Molièrovy komedie s tanečními a hudebními vstupy Měšťák šlechticem, která byla uvedena v roce 2006 ve Stavovském divadle. Záznam představení již několikrát s velkým úspěchem odvysílala Česká televize - jde o mistrnou ukázku autentického přístupu kdivadlu i hudbě.

 

Vedle hudební linie - vokální a instrumentální - soubor hojně spolupracuje s dalšími obory; společně s herci a tanečníky se podílejí na komorních dílech - Le Ballet des Fées, Il Fasolo - a od roku 2004 také na velkých jevištních produkcích, viz Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet Molièra a Lullyho či Carnaval baroque, kde se originální způsobem kombinuje italská hudba a cirkusové umění. Soubor se také navrací ke kořenům francouzské a italské staré hudby, a to tím, že nachází její vztah k hudbě lidové. Nejdůležitější produkcí sezóny 2008/2009 je uvedení celovečerní opery, Lullyho Cadmus et Hermione, na jevišti Opéra Comique v Paříži. Jde o první operu v historii ansámblu, stejně jako o první Lullyho tragédie lyrique. Ze získaných cen jmenujme např. Grand Prix de l'Académie Charles-Cros, Diapason d'Or či Antonio Vivaldi International Award.

 

Vincent Dumestre nejdříve studoval dějiny umění na École du Louvre a klasickou kytaru na École Normale de Musique v Paříži, po té se začal věnovat loutně, barokní kytaře a teorbě. Ve hře na tyto nástroje se nadále zdokonaloval na kurzech u Hopkinsona Smithe a Eugéna Ferrého a na toulouské konzervatoři u Rolfa Lislevanda. Třídu continua absolvoval na Conservatoire de Boulogne, kde také získal osvědčení o ukončení vzdělání - Diplôme supérieur. Od té doby vystupuje na mnoha koncertech, často s Ricercar Consort, La Simphonie du Marais, se souborem Akademia a s ansámbly z Versailleského centra barokní hudby. Podílel se s těmito soubory také na více jak třiceti nahrávkách. V roce 1997 založil Le Poème Harmonique, komorní soubor a orchestr specializující se na barokní repertoár, jehož je uměleckým vedoucím. V roce 2004 byl francouzským Ministerstvem kultury pasován na rytíře umění a literatury.

Benjamin Lazar od svých 11 let studoval pod vedením Eugèna Greena deklamaci a barokní gestiku. Zároveň vystudoval hru na housle na Schole Cantorum a zpěv u Domiqua Moatyho. Po dvou letech studia literatury na lyceu Fenelon nastoupil na prestižní hereckou školu Clauda Matthieu, kterou ukončil diplomem v roce 2000, podobně jako minskou Akademii umění. Spolupracuje s různými hudebními soubory (Amadis, Le Concert Lorrain, Simphonie du Marais), se kterými vytvořil představení podle dramat Bensarda, Racina a Molièra a podílel se na natáčení Jean Baptiste Lullyho Le Ballet de la Flore. Režíroval Le Garçon aux sept coeurs podle F. Garicíi Lorcy a provedl tři lektorská představení na Sorbonně: George Dandin (Molière), Les Juives (Garnier), a L´Illusion Comique (Corneille). Od roku 2002 spolupracuje také se souborem La Poème Harmonique: byl podepsán pod režií představení Il Fasolo (2002), i herecky se podílel na úspěšném představení Jean Baptiste Lullyho Měšťák šlechticem (2004), nově se podílí na celovečerní opeře Cadmus a Hermione (opět Lully), uvedené na jevišti pařížské Opéry Comique v roce 2008.

Letní slavnosti staré hudby jsou jedinou festivalovou přehlídkou hudby historických uměleckých slohů vautentickém podání na dobové nástroje v Praze. Právě propojení krásné architektury shudbou odpovídajících stylů, navíc vpodání těch nejlepších interpretů zcelého světa, je jednou zmnoha předností festivalu. Ktradičním místům, jako jsou Břevnovský klášter či Trojský zámek, přibývá letos například renesanční Martinický palác, Anežský klášter nebo Chrám Matky Boží před Týnem. Od letošního roku jsou Letní slavnosti staré hudby členy European Early Music Network (REMA) - www.rema-eemn.net.

 

 

Tolik podob hudby - tolik podob lásky!

 

 

Festival se koná slaskavou podporou hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, Francouzského institutu vPraze, Festivalu v Sablé, Culturesfrance, Velvyslanectví Španělska, Italského kulturního institutu vPraze, Vlámské vlády, Polského institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti, Rakouského kulturního fóra v Praze a Nadace Collegium Marianum.

 

Hlavním partnerem letošního ročníku je Modrá pyramida stavební spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český Rozhlas a Zdravotnické noviny, dalšími mediálními partnery jsou: Harmonie, Hudební rozhledy, České noviny, Marketingový magazín, Postgraduální medicína, MF Plus, Respekt.

Pořadatel: Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1, tel. 224 229462, 731 448346

Účinkují

Program festivalu Letní slavnosti staré hudby:

Středa 29. 7. 2009, 20.00 hod.

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Romance

Zasněné písně Fryderyka Chopina na texty polských romantických básníků

Anna Mikołajczyk - soprán (Polsko)

Edward Wolanin - kladívkový klavír (Polsko)

Vstupné: 350, 250 Kč

 

 

Neděle 2. 8. 2009, 18.30 hod.

Letohrádek Hvězda, Liboc, Praha 6

Sempre un po´di follia...

Vášně a nespoutaný temperament v hudbě 16. a 17. století.

Echo du Danube (Rakousko)

Elisabeth Seitz - psalterium

Christian Zincke - viola da gamba, umělecký vedoucí

Vstupné: 350 Kč

 

 

Úterý 4. 8. 2009, 19.30 hod.

Chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám., Praha 1

Unica columba mea

Píseň písní v dílech renesančních mistrů

a moteta z Kodexu Emmeram

Stimmwerck - vokální ansámbl (Německo)

Vstupné: 400, 300 Kč

 

 

Středa 5. 8. 2009, 20.00 hod.

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Pastorale

První pražské dostaveníčko s věhlasným italským souborem

(G. F. Händel, G. P. Telemann, A. Marcello, C. P. E. Bach)

Ensemble Zefiro (Itálie)

Alfredo Bernardini - barokní hoboj, umělecký vedoucí

Vstupné: 450, 300 Kč

 

 

Neděle 9. 8. 2009, 19.30 hod.

Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1

Tma je mou útěchou

Anglické milostné balady 16. století (T. Morley, J. Bull, E. Johnson)

Susan Hamilton - soprán (Velká Británie)

La Caccia (Belgie)

Patrick Denecker - umělecký vedoucí

Vstupné: 450, 300 Kč

 

 

Úterý 11. 8. 2009, 20.00 hod.

Rudolfinum, Dvořákova síň, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Večer v Benátkách

Poloscénické představení při svíčkách s hudbou z benátských ulic a paláců.

(C. Monteverdi, F. Manelli, B. Ferrari)

Le Poème Harmonique (Francie)

Claire Lefilliâtre - soprán

Serge Goubioud - tenor

Jan Van Elsacker - tenor

Arnaud Marzorati - bas

Vincent Dumestre - umělecký vedoucí

Benjamin Lazar - režie

Vstupné: 650, 450, 300 Kč

Termíny