Tomáš Pfeiffer - Setkání s biotronikou

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, volný čas, kultura
Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života

Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je nesmírně široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, tedy celkově otázky filosofie Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů
Kontakty

http://www.dkmoas.cz/

597 489 111

info@dkv.cz

Termíny