Žanna Kadyrova & Alice Nikitinová - Ochranné zbarvení

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Dvojvýstava sleduje analogie i různými směry se rozbíhající tvorbu autorek, které jsou více či méně spojené se současnou uměleckou scénou na Ukrajině a které zároveň (více či méně) známe z výstav v České republice

Galerie Multifunkční auly Gong
Kurátor: Marek Pokorný

Obrazy Alice Nikitinové (*1979) a objekty Žanny Kadyrové (*1981) oscilují mezi věcností a abstrakcí. Jako by sociální aspekty předmětů, které zobrazují, autorky vkládaly do závorek a soustředily se na formu, barvu a kompozici. V případě Žanny Kadyrové však přinejmenším materiál (většinou keramické obkladačky) vrací do hry zdánlivě zamlčený svět funkcí a sociálního prostoru. U Alice Nikitinové zase diskrétní odkazy k vizuálnímu jazyku avantgardy znemožňují poddat se ryzímu potěšení z estetického vjemu.
Termíny