Vladimír Skrepl - Broučci

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Projekt se pokusí o shrnující pohled na intenzivní a stále se rozšiřující zájem Vladimíra Skrepla o postavu jako předmět a zdroj touhy, agrese a biologické i sociální mutace

Nenávistné uspokojení, které je spojeno s prožíváním sociálního těla jako bitevního pole, na němž se střetává holý život s kulturními a mocenskými nároky, vtěluje Vladimír Skrepl do soch-objektů vytvářených z kulturního odpadu, banálních materiálů, textilu, předmětů denní potřeby apod. Vedle malby a instalací jsou v posledních letech právě tyto figurální variace na hysterickou kulturní tělesnost nejrozsáhlejší částí Skreplovy tvorby. Výstava Broučci by měla být prvním zhodnocením této linie umělcova díla.
Termíny