Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Výstava k 90. výročí založení galerie, představuje reprezentativní vzorek z kolekce evropského a českého umění

Výběr má upozornit na pestrost a uměleckou kvalitu sbírek. Před kurátory stál nelehký úkol vybrat kolekci z více než dvaceti tisíc děl. V konečném výběru jsou proto zastoupena především sochařská a malířská díla, přestože galerie spravuje i kvalitní sbírku grafických listů.
Představena jsou nejstarší díla evropského umění, která vznikla v rozmezí let 1500–1750. Z evropského umění 20. století vyniká v rámci sbírek rakouské, ruské a španělské umění. Zásadní jsou celky českého umění 19. a 20. století. Výjimečné postavení má rozsáhlá kolekce expresionismu a kubismu, ale také sociálního umění, surrealismu a díla uměleckých skupin, jako je Skupina 42. Vysokou uměleckou kvalitu ostravské sbírky vykazují rovněž díla vzniklá v druhé polovině 20. století, kdy nejmladší reprezentuje generace umělců 90. let 20. století. Výstava Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje umělecká díla v jejich zlomových obdobích a vývojových proměnách.

Komentovaná prohlídka výstavy vždy ve středu 27. ledna; 3., 10., 17. a 24. února; 2., 9. a 16. března v 16.30 hodin v Domě umění.
Kontakty

http://www.gvuo.cz/

596 115 425

info@gvuo.cz

Termíny