Eduard Ovčáček - Grafika je dar

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Výstava

V prostorách Galerie výtvarného umění v Ostravě v Kabinetu grafiky je k vidění expozice s názvem Modrá série, jež je součástí dlouhodobé výstavy s názvem Grafika je dar I. a jde o grafické listy – digitální tisk na papíře. Tato série 14 grafik pochází z let 2014 a 2015, jedná se tedy o nová díla. Návštěvníkům bude galerie postupně odhalovat různé Ovčáčkovy akvizice několik měsíců. Většina děl je strukturována do tematických cyklů. Celá výstava pak bude ukončena příští rok v září. Expozice bude tedy zajímavá, obměňující se a pro návštěvníky tedy pokaždé jiná.

Eduard Ovčáček je pro Ostravu nejzásadnější uměleckou osobností, jejíž tvůrčí působení se dotýká malby, sochařství, objektů, performance, grafiky a zejména serigrafie, fotografie, literatury a poezie. Svou tvorbou a působením již od šedesátých let minulého století do současnosti se zasloužil o to, že ostravská výtvarná scéna je vnímána a respektována v celorepublikovém kontextu.
Kontakty

http://www.gvuo.cz/

596 115 425

info@gvuo.cz

Termíny