EGYPT - DAR NILU

Výstava, Volný čas, výstava, kultura, volný čas
Pro začátek letošní výstavní sezóny připravilo Muzeum a galerie v Prostějově pro své návštěvníky výstavní bonbónek
v podobě atraktivního projektu EGYPT - DAR NILU, který bude do Prostějova zapůjčen ze soukromé sbírky slovenského
cestovatele a sběratele Jána Hertlíka. Na výstavě, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s dávnou civilizací na březích Nilu, si mohou zájemci prohlédnout repliky plastik, bust panovníků, soch vládců a bohů, obrazů a jiných uměleckých děl, navozujících jedinečnou atmosféru starověkého Egypta. Výstava provede návštěvníky všemi časovými obdobími
staroegyptské civilizace od časů sjednocení Egypta panovníkem Namerem, přes pyramidy, poklady panovníka Tutanchamona,
nejkrásnější ženu starověku Nefertiti, až po Ptolemaiovské období, kdy Římská říše započala úpadek egyptské civilizace.
Termíny