Archeologie Přerovska

Výstava, Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, výstava, volný čas, kultura, vzdělání
Expozice, umístěná v šesti místnostech pozdně gotických sklepních prostor zámku, seznamuje návštěvníky s historií osídlení přerovského regionu, počínaje nejstaršími doklady lidské přítomnosti od starší doby kamenné až po práh raného novověku - přelom 15. a 16. století.
Termíny