Virtuální Univerzita třetího věku - Evropské kulturní hodnoty

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, kultura, volný čas, vzdělání
5. přednáška na téma: Důsledky relativizování mravních a etických záležitostí II.
Termíny