Virtuální Univerzita třetího věku - Evropské kulturní hodnoty

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, kultura, volný čas
4. přednáška na téma: Důsledky relativizování mravních a etických záležitostí I.
Termíny