LEKTORSKÉ ÚVODY

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, volný čas, kultura, vzdělání
Zábavnou formou vám představíme inscenace.
nejde o strohé akade­mické přednášky, ale o poutavé a neotřelé dramaturgické úvody k uváděným titulům
řadě diváků poskytnou nejen zábavný vhled, ale také klíč k porozumění výsledné inscenaci
stačí jediné – vybrat si termín a přijít do foyer půl hodiny před před­stavením
Termíny