UŽITÉ UMĚNÍ A DESIGN

Výstava, Volný čas, výstava, kultura, volný čas
Expozice představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně. V chronologickém sledu jednotlivých historických epoch je zachycen vývoj a stylové proměny jednotlivých oborů - zejména nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých a obecných kovů jak na příkladech pozoruhodných solitérních kusů, tak významných souborů. Široký internacionální rádius, kterým se vyznačují především historické sbírky, je ve 20. století vystřídán důrazem především na domácí produkci, popřípadě přilehlé geografické oblasti. Zvláštností je rovněž začlenění malířských děl do jednotlivých tematických souborů a sledování přesahů k volnému umění. Výběr exponátů ve výstavních sálech je podřízen tématům, charakteristickým pro jednotlivá stylová období.

Stylová období:
· I. Odlesk věčnosti - gotika
· II. Apoteóza krásy - renesance
· III. Erupce tvarů - baroko a rokoko
· IV. Řád jako ideál - klasicismus, empír, biedermeier
· V. Fenomén návratů - druhé rokoko, historismus
· VI. Ornament jako forma - secese
Termíny