RYBA V LIDOVÉ KULTUŘE

Výstava, Volný čas, výstava, kultura, volný čas
Výstava reflektuje velké množství funkcí a rovin, do nichž se v tradiční kultuře dostává ryba jako zdroj obživy, symbol či artefakt. S rybami se člověk setkával od dětství a jejich existence do značné míry ovlivňovala i tradiční lidovou kulturu, zejména v okolí řek a rybníků. Cílem výstavy je seznámit veřejnost se staršími typy rybolovu, s využitím ryb v lidové kuchyni, v léčitelství, s užitnými i zvykoslovnými předměty ve tvaru ryb, s využitím rybích šupin ve výšivce, s motivy ryb a rybářství ve folklóru nebo v náboženství.
Kontakty

http://www.mzm.cz/

533 435 273

epankova@mzm.cz

Termíny