Konference k 150. výročí války 1866 v našem regionu

Kurzy, vzdělání, konference

V rámci seriálu vzpomínkových akcí 150. výročí války 1866 v našem kraji se uskuteční konference, která se bude konat s podporou Města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje jako součást veletrhu Infotour a Cykloturistika.

Konference se bude zabývat potenciálem války a bojiště 1866 pro cestovní ruch v našem regionu a je obsahově rozdělena do pěti bloků. První blok se věnuje historickému roku 1866, a co mu předcházelo, druhý se ohlédne po historii vzpomínkových akcí, třetí se bude věnovat letošním vzpomínkovým akcím 150. výročí války 1866, čtvrtý postihne současnost fenoménu „living history“
či „reenactment“ a nakonec pátý blok se bude zamýšlet nad vizemi do budoucna.

Jakkoliv se v minulosti zdálo téma války a cestovního ruchu neslučitelné, ukazuje se, že v Evropě je o historické připomínky někdejších konfliktů velký zájem. Právě velký časový odstup umožňuje vidět v těchto událostech zajímavé souvislosti a je atraktivní příležitostí pro nabídku produktů cestovního ruchu pro širokou veřejnost.

Účinkují

Program:
Dopoledne od 10.30

 • Slavnostní zahájení
 •  Historie války 1866 a bitvy u Hradce Králové - Josef Šrámek (Muzeum východních Čech v Hradci Králové, historik)

 

 • Představení mezinárodní konference „Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin“ - Josef Šrámek (Muzeum východních Čech v Hradci Králové, historik)

 

 • Muzeum války 1866 – minulost a budoucnost - Naďa Machková Prajzová (Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ředitelka)

 

 • Komitét 1866 - historie a současnost. Bojiště z války 1866 a cestovní ruch – Radek Teichman (Komitét pro udržování památek z války roku 1866, člen předsednictva)

 

 • Český rozhlas Hradec Králové – médium veřejné služby, které poskytuje ucelené
  a vyvážené informace nejen z regionu - Tomáš Peterka
  (Český rozhlas Hradec Králové, manažer komunikace)

 

 • Vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy u Trutnova -  Michaela Dědková (MěÚ Trutnov, tisková mluvčí) a Jan Nešněra (předseda Vojensko-historického muzejního spolku Trutnov)

 

 

 

 

 

 • Vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy u České Skalice - Martin Tichý (5. prapor polních myslivců Česká Skalice, předseda spolku)

 

 • Vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy u Hradce Králové -  Ivan Tejkl (projekt Königgrätz 1866 - 2016)

 

 • Příběhy 1866 – jiný pohled na válečné události – Vladimír Bílek (publicista)

 

 • Historie, současnost a trendy pořádání vzpomínkových akcí napoleonských válek v zahraničí  - Ivan Vystrčil (produkční historických akcí - Slavkov)

 

Odpoledne

 

 • Představení nového studia České televize v Hradci Králové - Michal Klokočník (Česká televize, vedoucí redaktor – regiony Severovýchod)

 

 • Historie a současnost pořádání vzpomínkových akcí napoleonských válek na Jižní Moravě - Ivan Vystrčil (produkční historických akcí - Slavkov)

 

 • Válečná turistika z pohledu CzechTourism na příkladu prusko-rakouské války 1866 – Miroslav Klusák (CzechTourism, produkt manažer – kulturní turismus)

 

 • Pevnosti Hradec Králové a Josefov - jejich potenciál v cestovním ruchu - Pavel Mertlík (KÚ Královéhradeckého kraje, vedoucí oddělení kultury a památkové péče)

 

 • Současnost reenacting a living history doma a ve světě - Radek  Balcárek (Garda města Hradce Králové, ředitel projektu Königgrätz 1866 - 2016)

 

 • 1866 - výhledy a plány na další roky, využití vojenských spolků -  Martin Tichý
  (5. prapor polních myslivců Česká Skalice, předseda spolku)

 

 • Turistický portál Královéhradeckého kraje www.hkregion.cz - Jan Špelda (KÚ Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací)

 

 • Válka roku 1866 ve strategii rozvoje cestovního ruchu města Hradec Králové – Aleš Mokren (Magistrát města Hradec Králové, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu)

 

 • Historie pevnosti Hradec Králové - Jiří Slavík (NPÚ ÚOP v Josefově, vedoucí oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů)
Termíny