Cesta s Poselstvím Grálu

Kurzy, vzdělání, konference

Seminář je určený pro zájemce z řad široké veřejnosti a začínající čtenáře poselství Grálu, kteří se chtějí více dozvědět o vzniku tohoto díla a jeho autorovi, píšícím pod jménem Abd -ru-shin. Účastníci semináře budou také seznámeni s tím, co je to Hnutí Grálu, jaké akce pořádá pro veřejnost, jaká je činnost kruhu Grálu v Liberci. Součástí semináře bude prohlídka stánku Světla v Liberci, ve kterém se o nedělních a slavnostních chvílích scházejí vyznavači Poselství Grálu ke společné pobožnosti.

V závěru semináře se společně zamyslíme nad některou z prvních přednášek z Poselství Grálu. Společnou i skupinovou prací budeme hledat základní pilíře učební, které tato kniha přináší současnému člověku, a povedeme o nich vzájemně diskusi.

Prostor bude také na otázky a věříme, že společně s účastníky vytvoříme otevřenou a přátelskou atmosféru, naplněnou touhou po hledání pravých hodnot života.

Seminář vedou Monika a Pavel Kalpakcisovi.

Účastnický poplatek 250 Kč zahrnuje pracovní materiály a drobné občerstvení a nápoje během dopoledního a odpoledního programu.

Přihlásit se lze na níže uvedených kontaktech do 15. 3. 2016. Účastnický poplatek prosíme uhradit na účet: 167753397/0300 pod variabilním symbolem 19032016 do 15.3 2016.

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@poselstvigralu.cz

Účinkují

Seminář vedou Monika a Pavel Kalpakcisovi.

Další dokumenty k akci

  
Termíny