Velikonoční trh v Hostinném

Volný čas

Dům dětí a mládeže Základní umělecké školy v Hostinném pořádá

Velikonoční trh

Oblíbená akce, kde můžete načerpat inspiraci na velikonoční výzdobu, popřípadě zakoupit drobné dekorace vyráběné dětmi místních škol a drobnými řemeslníky.

v klubovně DDM

Informace na www.ddmhostinne.cz nebo na tel: 728 737 281

Termíny