O tom, jak jsme se stali kolonií s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou

Volný čas

úterý 29. března v 16.00, KNIHCENTRUM.cz DŮM KNIHY Ostrava

 

Beseda a autogramiáda Ilony Švihlíkové proběhne v úterý 29. března. Zamyslíme se společně a autorkou nad otázkami: Kam jsme za posledních pětadvacet let došli? V jaké „kondici“ se Česká republika dnes nachází? A především: Kam směřujeme? Renomovaná ekonomka s politologickým vzděláním ve své nové knize popisuje cestu, kterou jsme od tzv. sametové revoluce až po dnešek prošli.

 

Kniha Jak jsme se stali kolonií analyzuje současnou situaci a zároveň načrtává možnosti budoucího vývoje. Obraz, který nám autorka vykresluje, není příliš radostný, její pohled se ovšem opírá o empirická fakta, nikoli o ideologicky podbarvená dogmata, jimiž jsme dennodenně krmeni. Na rozdíl od většiny „oficiálních“ ekonomů, kteří vývoj po roce 1989 vnímají jako celkově pozitivní, byť s drobnými, odstranitelnými vadami, se Ilona Švihlíková neobává nazývat věci pravými jmény a přímo říká, že jsme od samého počátku postupovali chybně: Česká republika se po roce 1989 začlenila do světové ekonomiky na bázi kolo­nie a v koloniálním postavení zůstává dodnes. Octili jsme se na periferii, a to jak z hlediska ekonomického, tak i politického a myšlenkového. Otázka, jestli to byla souhra okolností, záměr nebo důsledek naší naivity, nebude asi nikdy jednoznačně zodpovězena.Ilona Švihlíková naši výchozí situaci zasazuje do kontextu proměn ve světové ekonomice, která na konci osmdesátých let minulého století již procházela prohlubující se globalizací spojenou s nárůstem moci velkých nadnárodních korporací, vznikem tzv. globálních hodnotových řetězců a byla již poznamenána sílící financializací.

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde vystudovala obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Ve své diplomové práci se věnovala tématu „Postavení Německa ve vývoji evropské ekonomické integrace“. Doktorát obhájila v roce 2006 na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE disertační prací „Politické aspekty globalizace“. Původně působila na VŠE jako asistentka, a to v týmech germanistky Věry Höppnerové a politoložky Vladimíry Dvořákové. Dnes působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde mj. spolupracuje s politologem Oskarem Krejčím a vede katedru politických, společenských věd a ekonomie. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika). V roce 2011 úspěšně dokončila habilitační řízení na slovenské Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Banskej Bystrici a získala hodnost docent. Publikovala a publikuje v internetových mediích, jako např. v Britských listech, E15, Pro a Proti nebo Deníku Referendum. Publikuje také i v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Velká Británie). Ve svých příspěvcích a vystoupeních mj. kritizuje globalizaci světové ekonomiky. Účastní se řady veřejných vystoupení, zvlášť k problematice hospodářské krize a možných řešení. V roce 2010 vydala první monografii Globalizace a krize. Založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která se snaží o posílení komunitního hnutí v České republice. 


 

Účinkují

I. Švihlíková

Termíny