Čtvrtstoletí. Institut tvůtčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2015

Výstava

Retrospektiva toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské a diplomové práce za posledních pětadvacet let, přesahuje školní rámec a vyznívá spíše jako přehlídka mladé české, slovenské a polské fotografie a jejích současných trendů.Poprvé jsou v takovém rozsahu společně představena díla absolventů, kteří už získali pevné místo na naší i mezinárodní fotografické scéně (např. Dita Pepe, Lucia Nimcová, Andrej Balco, Tereza Vlčková, Mariusz Forecki, Barbora a Radim Žůrkovi nebo Evžen Sobek) spolu s nejnovějšími pracemi současných studentů. Rozsáhlá přehlídka ve dvou podlažích nedávné otevřeného Art Centra Galerie 4 v Chebu zahrnuje i makety studentských fotografických knih, bakalářské, diplomové a disertační práce a ozvučené projekce. Je doprovázena obsáhlým česko-anglickým katalogem.
Institut tvůrčí fotografie vznikl v roce1990 jako třetí nejstarší vysokoškolský ústav specializovaný na fotografii v celé postkomunistické Evropě. Se svými více než dvěma sty studentů je dnes největší z osmi tuzemských vysokoškolských pracovišť s fotografickým studijním programem. Výstava je příspěvkem k oslavám 25. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě.
Výstava bude zahájena 18. 3. v 18:00 hodin. Doprovodný kulturní program: Travis McMuffin.

Otevřeno denně kromě pondělí, od 10:00 - 17:00 hodin.

Účinkují

Vladimír Birgus

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny