Měsíc knihy pro tvořivé čtenáře

Volný čas
Darujte, nabídněte k prodeji nebo si kupte za symbolickou cenu knihy ručních prací. Akce se uskuteční v průběhu měsíce března v čítárně Městské knihovny Klatovy, kam je možné nabízené knihy přinést či si nějakou vybrat ve výpůjční době knihovny. Na úvodním listu je třeba knihy opatřit svým jménem a navrhovanou cenou (obyčejnou tužkou). Pokud jich bude více, napište seznam. Neprodané knihy si budete moci vyzvednout v čítárně v prvním týdnu měsíce dubna. Nevyzvednuté knihy budou nabídnuty dalším vzdělávacím či charitativním organizacím, případně použity pro Biblio budky či akci Kniha do vlaku.

Termíny