TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ A OSTROVSKÉ PANSTVÍ

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška kunsthistoričky Mgr. Zdeňky Čepelákové zaměřující se na význam velkovévodů Toskánských pro město Ostrov.

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny