Debata o integraci cizinců v Česku a v Evropě

Kurzy, vzdělání, konference

Více než milion lidí z Blízkého a Středního východu dorazil během roku 2015 do Evropy. Zatímco se členské státy EU snaží omezit vstup uprchlíků na její území, vyvstává otázka, jak naložit s těmi, kteří už na kontinentu jsou a kteří mají nárok na mezinárodní ochranu. Cílem panelové diskuse bude zamyslet se nad prostředky a účely integrace.

Co je smyslem integrace a čím se liší od tzv. asimilace? Jaké máme zkušenosti s integrací tak velkého počtu lidí? Existuje nepřímá úměra mezi úspěšností integrace a kriminalitou ve společnosti? A jak funguje integrace cizinců v ČR?

Hosté:
Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům
Eva Čech Valentová, projektová koordinátorka Sdružení pro integraci a migraci
Ludmila Wladyniak, sociální pracovnice v uprchlickém centru

Večer ve spolupráci KnVH se Studentským hnutím za solidaritu.

Termíny