Je Rusko antizápadní, nebo není? – Od utopie kybernetického romantismu k Pjotru Pavlenskému | přednáška Tomáše Glance

Kurzy, vzdělání, konference

Sovětský svaz si představujeme jako zemi oddělenou od západního světa železnou oponou, kde existuje oficiální umění jakéhosi socialistického realismu a neoficiální současné umění а literatura, šířící se v samizdatu, soukromých ateliérech a v kuchyních přátel. Skutečnost byla složitější. V roce 1956 se zásluhou Ilji Erenburga konala v SSSR velká Picassova výstava, následovaly rozsáhlé prezentace současného umění v rámci festivalu mládeže (1957) a na americké výstavě 1959 vystavovali své radikální obrazy Jackson Pollock a Mark Rothko v geodetické kopuli, kterou pro park v Sokolnikách navrhl vizionářský architekt Buckminster Fuller.

Počátkem šedesátých let pak nejen Chruščov sprostě proklel současné umělce na výstavě v moskevské Manéži a inicioval tak vznik alternativní kultury. Také vznikla skupina Dviženije, Pohyb, v čele se Lvem Nusbergem – jedinečný kolektiv, který na základě oficiálních objednávek sovětských institucí nebo svévolně připravoval projekty mobilních objektů, neveřejných instalací, erotických performancí a vědeckovýzkumných vizí. Jejich výstavy se konaly i v Československu, Nusberg se jich ale nezúčastnil. Poprvé směl vycestovat až v roce 1976 a už se nikdy nevrátil. Dnes z USA obdivuje Pjotra Pavlenského a Olega Kulika.

Přednáška pojednává o paradoxních možnostech, nebo nemožnosti svobodného umění v nesvobodných podmínkách tehdy a dnes.

První večer rusisty Tomáše Glance (Universität Zürich) z přednáškového cyklu Živé duše II: současná ruská kultura slovem a obrazem.

Termíny