Setkání nad knihou Rusko: Prokletí impéria

Kurzy, vzdělání, konference

„Rusko způsobilo v minulosti mnoha národům a posléze celému světu hodně trápení mimo jiné tím, že nikdy přesně nevědělo, kde začíná a kde končí.“ Václav Havel, Prosím stručně, 2006

Jaké jsou historické a ideové kořeny politického rozhodování současného Ruska? Co bylo rozhodujícím popudem agrese vůči Ukrajině? Jde o výron ruského nacionalismu a jeho snahy o sjednocení a obranu „ruského světa“ před cizími vlivy, nebo se jedná o symptom návratu k expanzivní ideji impéria?

Polský filozof a sociolog Paweł Rojek se ve své knize Rusko: Prokletí impéria (CDK Brno) podrobně zabývá tradičními dilematy ruského myšlení, především náboženskými a sekulárními podobami mýtu třetího Říma. Tato historická dilemata mají překvapivě silný vliv i na současné podoby ruského vnímání své země a její role…

Rojek bude diskutovat s ruským disidentem Ivanem Preobraženským.

Moderuje Ondřej Soukup z Hospodářských novin.

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

Termíny