XIV.ročník Velikonoční turnaj, V.ročník Memoriálu Ivana Šourka

Volný čas, Sport

tradiční turnaj v mariáši v Českém ráji

Termíny