Poznej sám sebe, aneb jaký je smysl života

Kurzy, vzdělání, konference

Člověk, který chce dát svému životu smysl, potřebuje nejprve vědět, kým je. Chce-li to zjistit, měl by vykonat cestu do vlastního nitra. Tedy do místa, kde jsou ukryty všechny jeho dary, schopnosti a hřivny. Dospějeme-li k jistotě tohoto poznání a začneme tyto dary směřovat k dobrému, může nastat ve společnosti rozmach netušených rozměrů. Pak také vymizí veškeré sebepřeceňování i sebepodceňování, které často pramení z nepochopení pravého místa člověka v životě a ve společnosti. Poznání vlastní cesty a její naplňování přináší člověku svobodu, mír a štěstí.

 Společnou i skupinovou prací budeme hledat odpovědi na otázky sebepoznání, lásky k bližnímu a vzájemného porozumění. Při společné práci budeme vycházet z knihy Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Naším cílem je vytvořit otevřenou a přátelskou atmosféru naplněnou touhou po hledání smyslu života.

Účastnický poplatek 350 Kč zahrnuje pracovní materiály a drobné občerstvení a nápoje během dopoledního a odpoledního programu.

Přihlásit se lze na níže uvedených kontaktech do 5. 3. 2016. Účastnický poplatek prosíme uhradit na účet: 177988560/0300 pod variabilním symbolem 12032016 do 8.3 2016.

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@poselstvigralu.cz

Účinkují

Seminář vedou Irena a Libor Pražanovi.

Další dokumenty k akci

  
Termíny