PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY A PŘÍRODNÍ MOTIVY NA NOVOVĚKÝCH MEDAILÍCH

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Přednášející: Miroslav Myšák, kurátor a správce sbírky mincí a medailí  v Muzeu umění Olomouc

Místo: vstupní budova Květné zahrady

Mezi nejčastější motivy novověkých medailí patří portréty a erby emitentů, při zvláštních příležitostech však lze narazit i na ražby dokumentární či emblematické, zobrazující sakrální i světskou architekturu, mytologické postavy, přírodniny a symbolické předměty. Z velkého korpusu renesančních, barokních i moderních medailí budou vybrány ty, které se váží k dobovým existujícím zahradám nebo užívají přírodní motivy a zahradní architektonické prvky pouze volně k oslavě svého vydavatele.

Více informací na www.nczk.cz

Kontakty

www.nczk.cz

Termíny