Der lustige Hermann

Šťastný Hermann Maringer s harmonikou.
Termíny