Proč lžeme?

Kurzy, vzdělání, konference

Nová Akropolis pořádá přednášku:

Proč lžeme?

Zamyslíme se společně nad tím, zda se vůbec dokážeme obejít v životě bez lži, co je to „lež“ a jaké jsou její druhy. Když alespoň trochu porozumíme tomu, proč lžeme my sami, pochopíme, kdy a proč nám občas lžou ostatní. A také, že lžeme často i sami sobě. Pokusíme se nastínit cestu, která vede od rozpoznání lži přes překonání strachu k hledání pravdy a umožňuje budování důvěry. Ukážeme si jak omezit lež ve svém životě a stát se tak člověkem, který je více autentický, svobodný a šťastný. „Aniž bychom se museli uchylovat k přesným definicím, bez jakýchkoli pochyb víme, co jsou to lži. Všichni je používáme a trpíme jimi. Rádi bychom je vymýtili, a přesto je nakonec akceptujeme jako nutné a nepřekonatelné zlo.“ Delia Steinberg Guzmán

 

 
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny